یادگیری زبان ترکی استانبولی در ۳ گام کاربردی

یادگیری زبان ترکی

بیش از Û·Û° میلیون Ù†Ù�ر در دنیا به زبان ترکی صحبت می‌کنند Ú©Ù‡ اغلب ساکن ترکیه Ùˆ قبرس هستند. ترکیه مقصد جهانگردی Ùˆ کاری بسیاری از ایرانی‌هاست. بنابراین عجیب نیست Ú©Ù‡ در Ù�هرست یادگرÙ�تنی‌هایمان باشد. برای یادگیری زبان ترکی، Ù�راگیری حروÙ� الÙ�با شروع خوبی است. با دانستن الÙ�با به‌راحتی می‌توانید کلمات را بخوانید حتی اگر […]

نوشته یادگیری زبان ترکی استانبولی در ۳ گام کاربردی اولین بار در چطور پدیدار شد.

مطالب مشابه