چرا مدیران تفویض اختیار نمی‌کنند؟

وقتی زیر انبوه کارها و وظایف کمر خم کرده‌اید و راهی پیشِ‌روی خود نمی‌بینید، راه حل خوبی برای کاهش مسئولیت‌های خود دارید: تفویض اختیار. واگذاری برخی اختیارات به دیگران مسئله‌ی مهمی است که باعث تقویت مهارت‌ها در دیگر افراد گروه نیز می‌شود. پس چرا از آن بهره نمی‌گیرید؟ سخن کارشناسان تفویض اختیار مهارتی حیاتی برای […]

نوشته چرا مدیران تفویض اختیار نمی‌کنند؟ اولین بار در تعزیه ویژه پدیدار شد.

مشاهده ادامه مطلب