۵ علت دل درد نوزاد و راه‌های درمان آن

دل درد نوزاد

وقتی نوزاد به دنیا می‌آید، سیستم هاضمه‌اش خیلی درگیر یادگیری Ù�رایند تغذیه Ùˆ دÙ�ع Ùˆ… می‌شود. این سیستم باید خود را با خوردن Ùˆ نوشیدن هماهنگ کند. نباید Ù�راموش کنید Ú©Ù‡ دستگاه گوارش او همچنان درحال رشد Ùˆ توسعه است، پس به‌وجودآمدن برخی مشکلات مانند دل درد نوزاد، Ù†Ù�Ø® نوزاد Ùˆ اسهال نوزاد طبیعی است. […]

نوشته ۵ علت دل درد نوزاد و راه‌های درمان آن اولین بار در چطور پدیدار شد.

مشاهده ادامه مطلب

تعری� مسئله چگونه انجام می‌شود؟

تعری� مسئله

معمولا زمانی Ú©Ù‡ درحال تلاش برای حل مشکلات مربوط به کسب‌وکار هستیم، به خودمان Ù�شار می‌آوریم تا خیلی سریع راه‌حل مناسب را پیدا کنیم. به این ترتیب، تنها می‌توانیم بخشی از مسئله را حل کنیم یا ممکن است Ú©Ù‡ به‌طور Ú©Ù„ÛŒ مسئله‌ی اشتباهی را با تأخیر Ùˆ هزینه‌ی زیاد حل کنیم Ùˆ Ù�رصت‌های کسب‌وکار زیادی […]

نوشته تعری� مسئله چگونه انجام می‌شود؟ اولین بار در چطور پدیدار شد.

مشاهده ادامه مطلب