اصالت داشتن به چه معناست؛ چگونه خودمان باشیم؟

اصیل بودن

تا به حال شده احساس کنید نقابی به صورت دارید؟ شاید احساس می‌کنید باید به شیوه‌ای خاص در حضور رئیس‌تان عمل کنید یا چیزهای خاصی به همکاران‌تان بگویید تا مقبول واقع شوید. به جای اینکه خودتان باشید دائما نقشی را بازی می‌کنید تا با دیگران هماهنگ باشید یا بر آنها تأثیر بگذارید. اکثر ما در […]

نوشته اصالت داشتن به چه معناست؛ چگونه خودمان باشیم؟ اولین بار در چطور پدیدار شد.

مطالب مشابه