کتاب زنان، دشتان و جنون ماهانه؛ روایت افکار غلط نسبت به قاعدگی زنان

کتاب زنان، دشتان و جنون ماهانه

شناسنامه‌ی کتاب عنوان کتاب به فارسی: زنان، دشتان و جنون ماهانه نویسنده: شهلا زرلکی تعداد صفحات: ۱۳۸ صفحه درباره‌ی کتاب کافی است چشمانت روی جلد کتاب میخکوب ‌شود و نام کتاب را بخوانی: «زنان، دشتان و جنون ماهانه» حدس اینکه نویسنده‌ی زن در این کتاب به چه موضوعاتی پرداخته، کار چندان سختی نیست؛ اما برای […]

نوشته کتاب زنان، دشتان و جنون ماهانه؛ روایت افکار غلط نسبت به قاعدگی زنان اولین بار در تعزیه ویژه پدیدار شد.

مطالب مشابه