کتاب دموکراسی یا دموقراضه؛ پادشاهانی ستمگر در یک سرزمین خیالی

دموکراسی یا دموقراضه

شناسنامه‌ی کتاب نام کتاب: دموکراسی یا دموقراضه نویسنده: سید مهدی شجاعی سال انتشار: ۱۳۸۷ تعداد صفحات: ۱۹۲ «کتاب دموکراسی یا دموقراضه» را در قفسه‌ی سیاسی یکی از کتاب‌فروشی‌های معروف انقلاب دیدم. به تصور سیاسی‌بودن موضوع کتاب، بدون توجه به نام نویسنده و انتشارات، کتاب را خریدم و به خانه بازگشتم؛ اما همین‌ که کتاب را […]

نوشته کتاب دموکراسی یا دموقراضه؛ پادشاهانی ستمگر در یک سرزمین خیالی اولین بار در تعزیه ویژه پدیدار شد.

مطالب مشابه