چگونه در مواقع بحرانی اطلاع‌رسانی کنیم؟

وقنی بحران یا موقعیت دشواری پیش می‌آید، غریزه حکم می‌کند که به هم نزدیک‌تر شویم، برای جبران خسارت به شدت کار کنیم و موقعیت را به حالت عادی برگردانیم. ما به شکل ناخودآگاه، می‌خواهیم هم از خودمان و هم سازمان‌مان محافظت کنیم. با این حال، این رویکرد می‌تواند به شدت مخرب باشد. ما بارها شاهد […]

نوشته چگونه در مواقع بحرانی اطلاع‌رسانی کنیم؟ اولین بار در تعزیه ویژه پدیدار شد.

مطالب مشابه