هرم توسعه‌ی سازمانی؛ ابزاری کمکی برای بلوغ شرکتهای نوپا

هرم توسعه سازمانی

فرض کنید که مسئول یک شرکت کوچک کارآفرین شده‌اید. اگرچه سازمان هنوز در مرحله‌ی طفولیت است اما پتانسیل بسیار زیادی دارد. شما می‌خواهید مطمئن شوید که این شرکت پتانسیلش را درک و رشد خود را محقق می‌کند. اما متوجه هستید که کارهای بسیار زیادی باید انجام دهید تا این شرکت را به یک کسب‌وکار قوی، […]

نوشته هرم توسعه‌ی سازمانی؛ ابزاری کمکی برای بلوغ شرکتهای نوپا اولین بار در تعزیه ویژه پدیدار شد.

مطالب مشابه