هرم اهداف؛ ابزاری برای توضیح‌‌ اجمالی استراتژی سازمان‌

برنامه‌ریزی استراتژیک مؤثر برای موفقیت هر کسب‌وکاری ضروری است. این فرآیندی است که مدیران اجرایی ارشد برای فکر کردن به موفقیت سازمان‌شان در آینده از آن استفاده می‌کنند و بدون وجود آن سازمان به احتمال زیاد محکوم به شکست خواهد بود. اما اگر افراد درک درستی از استراتژی سازمان نداشته باشند، هرچقدر هم که استراتژی […]

نوشته هرم اهداف؛ ابزاری برای توضیح‌‌ اجمالی استراتژی سازمان‌ اولین بار در تعزیه ویژه پدیدار شد.

مطالب مشابه