نامه خدمت حضرت آیت‌الله لاریجانی رئیس محترم قوه¬ی قضائیه در مورد رابطهی نقدینگی و تورم

نامه خدمت حضرت آیت‌الله لاریجانی رئیس محترم قوه¬ی قضائیه در مورد رابطهی نقدینگی و تورم

فارسی

بسم الله الرحمن الرحیم

خدمت حضرت آیت‌الله لاریجانی رئیس محترم قوه­ی قضائیه دامت برکاته سلام‌علیکم:

کلمات کلیدی: 
راهکار بر طرف شدن خشکسالی
انفطار السماء
آب خلیج فارس
دلایل خشکسالی
بحران خشکسالی
علت خشکسالی
علی بهرامی نیکو
کتاب هزار و یک قطره
راه حل خشکسالی
خشکسالی ایران

مطالب مشابه