نامه به دکتر سیف در مورد بحران بانکها و تورم

خشکسالی ایران نامه به دکتر سیف در مورد بحران بانکها و تورم

فارسی

بسم الله الرحمن الرحیم

خدمت جناب آقای دکتر ولی الله سیف رئیس محترم بانک مرکزی سلام‌علیکم:

کلمات کلیدی: 
راهکار بر طرف شدن خشکسالی
انفطار السماء
آب خلیج فارس
دلایل خشکسالی
بحران خشکسالی
علت خشکسالی
علی بهرامی نیکو
کتاب هزار و یک قطره
راه حل خشکسالی
خشکسالی ایران

مطالب مشابه