منع اشتغال زن توسط شوهر در قانون چگونه است؟

منع اشتغال زن توسط شوهر

فکر می‌کنید قانون درباره‌ی منع اشتغال زن توسط شوهر چه نظری دارد؟ آزادی انتخاب شغل و عدم اجبار افراد به انتخاب یا دست کشیدن از شغلی خاص، ازجمله مواردی است که قانون اساسی کشور به آن تأکید کرده است. اصل بیست و هشتم این قانون صراحتا می‌گوید: «هر کس حق دارد شغلی را که بدان […]

نوشته منع اشتغال زن توسط شوهر در قانون چگونه است؟ اولین بار در تعزیه ویژه پدیدار شد.

مطالب مشابه