مصادره‌ اموال چیست و در چه شرایطی انجام می‌شود؟

مصادره‌ اموال چیست و در چه شرایطی انجام می‌شود؟

مصادره در لغت به دو معناست؛ مال کسی را به‌زور ضبط کردن و جریمه کردن. همچنین در فرهنگ لغات دهخدا آمده است که «ضبط کردن اموال و دارایی کسی به‌سبب ارتکاب جرم، دزدی و سلوک در طریق نادرست که سبب به دست آمدن آن دارایی شده است.» اما مصادره اموال طبق قانون چیست و در […]

نوشته مصادره‌ اموال چیست و در چه شرایطی انجام می‌شود؟ اولین بار در تعزیه ویژه پدیدار شد.

مطالب مشابه