مدل تناسب؛ چارچوبی برای همسو کردن محرک‌های عملکرد سازمان

آیا عملکرد سازمان شما به همان خوبی‌ای که می‌تواند باشد، هست؟ برای بهبود اوضاع، چه چیزهایی را می‌توان تغییر داد و فایده‌ی این کار چیست؟ آیا کلید حل مشکل در خود کار است یا کسانی که کار را انجام می‌دهند؟ آیا باید به ساختار شرکت از نو سروسامان داد یا باید برای تغییر فرهنگ غالب، […]

نوشته مدل تناسب؛ چارچوبی برای همسو کردن محرک‌های عملکرد سازمان اولین بار در تعزیه ویژه پدیدار شد.

مطالب مشابه