مدل الماس استراتژی همبریک و فردریکسن و کاربرد آن در تبیین استراتژی

استراتژی شرکت شما چیست؟ بزرگتر بودن و بهتر بودن از رقبا؟ افزایش درآمد؟ جهانی شدن؟ اگر این چنین است شاید اصلا استراتژی مشخص و منسجمی ندارید… شاید استراتژی واژه‌ی آشنایی برای شما باشد. از این واژه معمولا در کسب و کارها استفاده می‌شود و احتمالاً هنوز یکی از واژه‌هایی است که بیشترین سوءِتفاهم و عدم […]

نوشته مدل الماس استراتژی همبریک و فردریکسن و کاربرد آن در تبیین استراتژی اولین بار در تعزیه ویژه پدیدار شد.

مطالب مشابه