مدل استراتژی لافلی و مارتین و مراحل ۵‌گانه آن

آنچه که استراتژی را از همه‌ی انواع دیگر برنامه‌ریزی کسب و کار جدا می کند، در یک کلمه، مزیت رقابتی است. بدون حضور رقبا نیازی به استراتژی نخواهد بود. هدف برنامه‌ریزی استراتژیک این است که شرکت آنچه که می‌خواهد را به بهینه‌ترین نحو ممکن و از طریق دسترسی به یک مزیت پایدار نسبت به رقبای […]

نوشته مدل استراتژی لافلی و مارتین و مراحل ۵‌گانه آن اولین بار در تعزیه ویژه پدیدار شد.

مطالب مشابه