محافظت از اطلاعات محرمانه‌ی کاری

اطلاعات محرمانه

زهره اخیرا شنیده است که یکی از مشتریان قدیمیش، محمد، در آستانه‌ی بازنشسته شدن قرار دارد. او از شنیدن این خبر تعجب کرده، چون شرکتی که محمد مدیریت آن را بر عهده دارد، در حال ارائه‌ی خلاقیت تازه‌ای در کسب‌و‌کار است و زهره تصور می‌کرده که حتما این محمد بوده که می‌بایست شرکت را در […]

نوشته محافظت از اطلاعات محرمانه‌ی کاری اولین بار در تعزیه ویژه پدیدار شد.

مطالب مشابه