طرح‌ ریزی گفت‌ و گو؛ تکنیکی برای حل مشکلات سازمانی

طرح ریزی گفت و گو

بسیاری از جلسات برای بررسی مسائل یا حل مشکلات برگزار می‌شوند و بسیاری از این جلسات هم موفق هستند. اما برخی جلسات ممکن است پیچیده و بی‌نظم باشند و شرکت در آنها خسته‌کننده باشد. در این جلسات، چشم‌اندازهای فراوان، رقابت بسیار و راه‌های گوناگونی برای پرت شدن از موضوع وجود دارند. مشکل یا مسئله‌ی اصلی […]

نوشته طرح‌ ریزی گفت‌ و گو؛ تکنیکی برای حل مشکلات سازمانی اولین بار در تعزیه ویژه پدیدار شد.

مطالب مشابه