رهبری مبتنی بر نقاط قوت چیست و چگونه مورد استفاده قرار می‌گیرد؟

محمد ۱۸ ماه قبل به تیم احمد اضافه شده است و ثابت کرده که فروشنده‌ای مستعد و موفق است. او معاملات بزرگی را به انجام رسانده و درآمد قابل توجهی برای شرکت داشته و روابط خوبی با مشتریان ایجاد نموده است. به همین دلایل، هنگامی که رهبر تیم فروش شرکت به بخش دیگری منتقل شد،احمد […]

نوشته رهبری مبتنی بر نقاط قوت چیست و چگونه مورد استفاده قرار می‌گیرد؟ اولین بار در تعزیه ویژه پدیدار شد.

مطالب مشابه