دادنامه چیست و از چه قسمت‌هایی تشکیل شده است؟

دادنامه چیست و از چه قسمت‌هایی تشکیل شده است؟

یکی از اصطلاحاتی که اشخاص درگیر در جریان رسیدگی به پرونده‌های قضایی بسیار با آن مواجه می‌شوند «دادنامه» است. معمولا پس از پایان بررسی‌های لازم درمورد پرونده‌های قضایی یک رای قضایی صادر می‌شود و پس از‌ آن دادنامه صادر می‌شود. در این مقاله می‌خواهیم ببینیم مفهوم حقوقی دادنامه چیست و صدور اجزای آن چه مراحلی […]

نوشته دادنامه چیست و از چه قسمت‌هایی تشکیل شده است؟ اولین بار در تعزیه ویژه پدیدار شد.

مطالب مشابه