حق وتو چیست؛ کاربرد آن در شورای امنیت سازمان ملل متحد

حق وتو چیست

کلمه وتو (veto) به معنای «من منع می‌کنم» است. در شرایطی که در یک نظام رای‌گیری فارغ از شمارش تعداد رای‌دهندگان، فقط یکی از رای‌دهندگان نظر مخالف با بقیه داشته باشد می‌توانند نتیجه را که حاصل رای اکثریت است لغو کنند، در این حالت است که می‌گویند رای وتو شده است. رای وتو در سازمان […]

نوشته حق وتو چیست؛ کاربرد آن در شورای امنیت سازمان ملل متحد اولین بار در تعزیه ویژه پدیدار شد.

مطالب مشابه