تعریف رهبری؛ ۴ مهارتی که هر رهبری باید داشته باشد

رهبران افرادی هستند که کارِ درست را انجام می‌دهند؛ مدیران افرادی هستند که کارها را درست انجام می‌دهند. پروفسور وارن بنیس رهبری هنر ایجاد فعل خواستن در دیگران برای انجام کارهایی است که می‌خواهید انجام شوند. دوایت آیزنهاور واژه‌ی رهبری می‌تواند تصورات مختلفی را به ذهن متبادر کند. به عنوان مثال: یک رهبر سیاسی که […]

نوشته تعریف رهبری؛ ۴ مهارتی که هر رهبری باید داشته باشد اولین بار در تعزیه ویژه پدیدار شد.

مطالب مشابه