تحلیل فرهنگ سازمانی به کمک چارچوب ارزش‌های رقابتی

یک لحظه به سازمان گوگل (Google) فکر کنید. چه چیزی به ذهن‌تان می‌رسد؟ احتمالا کلماتی نظیر «انعطاف‌پذیر»، «نوآور» و شاید «فرهنگ سازمانی خوشایند» به ذهن‌تان خطور می‌کند، اینطور نیست؟ حالا به یک اداره‌ی دولتی یا یک دانشگاه فکر کنید. وقتی چنین سازمان‌هایی را تصور می‌کنید، به احتمال زیاد کلماتی نظیر «باثبات»، «قابل‌اطمینان» و «ثابت‌قدم» به […]

نوشته تحلیل فرهنگ سازمانی به کمک چارچوب ارزش‌های رقابتی اولین بار در تعزیه ویژه پدیدار شد.

مطالب مشابه