تحلیل رفتار تبادلی یا متقابل چیست؟

رفتار تبادلی

آیا تا به حال تجربه‌ی چنین مکالمه‌ای را داشته‌اید؟ مدیر: هنوز گزارش رو تمام نکردی؟ فردا باید اون رو تحویل تیم اجرایی بدم و می‌خوام قبل از اون یه دور بخونمش. کارمند: چرا همیشه بهم یادآوری می‌کنید؟ گفتم که انجامش می‌دم، پس نیازی به یادآوری نیست. مدیر: ببین، من واقعا لازمش دارم، پس زودتر تمومش […]

نوشته تحلیل رفتار تبادلی یا متقابل چیست؟ اولین بار در تعزیه ویژه پدیدار شد.

مطالب مشابه