انواع قیمت‌گذاری در مدل کسب‌وکار

انواع قیمت‌گذاری در مدل کسب‌وکار

انواع قیمت‌گذاری در مدل کسب‌وکار

انواع قیمت‌گذاری در مدل کسب‌وکار

 

در مدل‌های کسب‌وکار یکی از عنصرهای بسیار مهم قیمت‌گذاری است. برای استارتاپ‌ها به ویژه این موضوع بسیار اهمیت بیشتری پیدا می‌کند چرا که اکثریت آن‌ها با محصول جدیدی به بازار می‌آیند و از رویکردهای مرسوم قیمت‌گذاری نمی‌توانند بهره ببرند. در این خصوص باید استارتاپ‌ها خودشان به قیمتی برسند که بهینه باشد و بالاپایین بودن آن را تعدیل کنند.

 

فرآیند قیمت‌گذاری

فرآیندی که در این خصوص می‌توان پیشنهاد داده شده است غبارت از مراحل زیر است:

۱- تحلیل وضعیت

۲- شنایی محدودیت‌ها

۳- تعیین هدف‌های قیمت و سود

۴- تعیین سطوح قیمت اولیه

۵- تعدیل قیمت‌ها

 

در بخش تحلیل وضعیت چنین مواردی را باید تحلیل کرد: تخمین تقاضا، کشش قیمت، ارزیابی تقاضا در بازار و تحلیل رقابت.

در شناسایی محدودیت‌ها باید بررسی کرد که آیا دولت کف و سقف قیمتی تعیین کرده است؟ آیا چارچوب‌های دامپینگ مشخص و غیرقانونی است؟ آیا قوانین جنگ قیمت وضع شده است ؟ آیا انتظارات کانال‌های توزیع محدودیتی ایجاد می‌کند؟ و…

در بخش تعیین هدف‌ها باید هدف‌های خود از قیمت را مشخص کنیم. آیا دنبال سود در کوتاه مدت هستیم؟ آیا بلندمدت؟ چه بازدهی سرمایه‌گذاری مدنظر داریم؟ آیا می‌خواهیم با قیمت به رقابت رقبا برویم؟ آیا با قیمت به دنبال جایگاه‌یابی (positioning) هستیم؟ آیا …

در بخش تعیین سطوح قیمت اولیه نیز باید با روش‌های قیمت‌گذاری که در مقاله بعدی خواهیم گفت قیمت اولیه‌ای را مشخص کند. این روش‌ها در ۳ دسته کلی مبتنی بر تقاضا، مبتنی بر هزینه و مبتنی بر رقابت قرار می‌گیرند.

در نهایت در بخش تعدیل قیمت‌ها مشابه مفاهیم استارتاپ ناب باید با بازخورد گرفتن از مشتریان و بازار و رقابت سعی کرد تا قیمت را تعدیل کرد. یا کاهش داد و یا افزایش داد تا به قیمت بهینه‌‌ای که سود در آن حداکثر است برسیم.

 

برای ادامه مقاله دوم قیمت‌گذاری را بخوانید. 

مطالب مشابه