انواع سازمان‌ها از نظر هماهنگی استراتژی و ساختار سازمانی

کسب‌وکار شما چگونه در برابر شلوغی ایستادگی می‌کند؟ سازمان شما چگونه در صنعت خود، رقابت می‌کند؟ آیا به طور مداوم در جستجوی فرصت‌ها هستید؟ آیا ترجیح می‌دهید که روی بازار فعلی تمرکز کنید و کارایی‌تان را بهبود بخشید؟‌ یا ممکن است عقب بنشینید و به تغییرات درون بازار واکنش نشان دهید؟ سازمان‌ها در شیوه‌ی فعالیت […]

نوشته انواع سازمان‌ها از نظر هماهنگی استراتژی و ساختار سازمانی اولین بار در تعزیه ویژه پدیدار شد.

مطالب مشابه