اجتناب از سوگیری شناختی در جلسات

سوگیری در جلسات

تصور کنید رئیس‌تان از شما خواسته محصولاتی تولید کنید که تحت شعاع فناوری جدیدی باشند که شرکت توسعه داده است. شما هم از اعضای گروه‌تان می‌خواهید در مورد بازار تحقیق کنند و ایده‌هایی ارائه دهند و بعد هم جلسه‌ای برگزار می‌کنید تا در مورد آنها بحث کنید. یکی از اعضای گروه به نام سیما جلسه […]

نوشته اجتناب از سوگیری شناختی در جلسات اولین بار در تعزیه ویژه پدیدار شد.

مطالب مشابه