آماده شدن برای مکالمات و موقعیت‌های دشوار از طریق نقش بازی کردن

به آخرین باری که برای یک جلسه‌ی مهم آماده می‌شدید فکر کنید. شاید مجبور بودید یک مشتری را راضی کنید که با سازمان شما وارد معامله شود. یا شاید می‌بایست پیشنهادی به اعضای هیئت مدیره ارائه می‌کردید و انتظار داشتید که آنها حسابی شما را سؤال پیچ کنند. به هر حال، هر موقعیتی که بود، […]

نوشته آماده شدن برای مکالمات و موقعیت‌های دشوار از طریق نقش بازی کردن اولین بار در تعزیه ویژه پدیدار شد.

مطالب مشابه